ชุดเทควันโดพุมเซ่ ผ้าไดม่อนใหญ่

 

 

5D4ECDC0-566F-42A5-98AF-17FB5254F40CA9DD0F65-4CFB-443E-B18F-FF7441564911F3F81C28-48A5-414C-8410-008A6E71B5D195CB0013-1440-44ED-83CF-8C0D275596AD

 

{"source":"editor","effects_tried":0,"photos_added":0,"origin":"gallery","total_effects_actions":0,"remix_data":[],"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"source_sid":"7F32AF12-9126-4A93-84E5-EDD1C5362A17_1571472171426","total_editor_time":189,"total_draw_time":0,"effects_applied":0,"uid":"7F32AF12-9126-4A93-84E5-EDD1C5362A17_1571472171391","total_effects_time":0,"brushes_used":0,"height":2048,"layers_used":0,"width":1535,"subsource":"done_button"}

{“source”:”editor”,”effects_tried”:0,”photos_added”:0,”origin”:”gallery”,”total_effects_actions”:0,”remix_data”:[],”tools_used”:{“tilt_shift”:0,”resize”:0,”adjust”:0,”curves”:0,”motion”:0,”perspective”:0,”clone”:0,”crop”:0,”enhance”:0,”selection”:0,”free_crop”:0,”flip_rotate”:0,”shape_crop”:0,”stretch”:0},”total_draw_actions”:0,”total_editor_actions”:{“border”:0,”frame”:0,”mask”:0,”lensflare”:0,”clipart”:0,”text”:0,”square_fit”:0,”shape_mask”:0,”callout”:0},”source_sid”:”7F32AF12-9126-4A93-84E5-EDD1C5362A17_1571472171426″,”total_editor_time”:189,”total_draw_time”:0,”effects_applied”:0,”uid”:”7F32AF12-9126-4A93-84E5-EDD1C5362A17_1571472171391″,”total_effects_time”:0,”brushes_used”:0,”height”:2048,”layers_used”:0,”width”:1535,”subsource”:”done_button”}

{"source":"editor","effects_tried":0,"photos_added":0,"origin":"gallery","total_effects_actions":0,"remix_data":[],"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"source_sid":"7F32AF12-9126-4A93-84E5-EDD1C5362A17_1571472422272","total_editor_time":84,"total_draw_time":0,"effects_applied":0,"uid":"7F32AF12-9126-4A93-84E5-EDD1C5362A17_1571472422245","total_effects_time":0,"brushes_used":0,"height":2048,"layers_used":0,"width":1535,"subsource":"done_button"}

{“source”:”editor”,”effects_tried”:0,”photos_added”:0,”origin”:”gallery”,”total_effects_actions”:0,”remix_data”:[],”tools_used”:{“tilt_shift”:0,”resize”:0,”adjust”:0,”curves”:0,”motion”:0,”perspective”:0,”clone”:0,”crop”:0,”enhance”:0,”selection”:0,”free_crop”:0,”flip_rotate”:0,”shape_crop”:0,”stretch”:0},”total_draw_actions”:0,”total_editor_actions”:{“border”:0,”frame”:0,”mask”:0,”lensflare”:0,”clipart”:0,”text”:0,”square_fit”:0,”shape_mask”:0,”callout”:0},”source_sid”:”7F32AF12-9126-4A93-84E5-EDD1C5362A17_1571472422272″,”total_editor_time”:84,”total_draw_time”:0,”effects_applied”:0,”uid”:”7F32AF12-9126-4A93-84E5-EDD1C5362A17_1571472422245″,”total_effects_time”:0,”brushes_used”:0,”height”:2048,”layers_used”:0,”width”:1535,”subsource”:”done_button”}

โทร 0955508965 ไอดี 0955508965

โทร 0891889817 ไอดี 0891889817

E-mail  koyod17@hotmail.com

facebook kittipong mongkolgaroon

facebook พจนา เหลืองวรกิจ

page ขายชุดเทควันโดมือหนึ่ง ไอดี/โทร 0891889817

page ขายชุดเทควันโด มือหนึ่ง มือสอง ไอดี/โทร 0955508965